Obsah projektové dokumentace

Projektová dokumentace musí pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení dle vyhlášky č.499/2006 S. ve znění novely č.62/2013 obsahovat:

A. Průvodní zprávu

B. Souhrnou technickou zprávu

C. Situační výkresy

D. Dokumentaci objektů a technických zařízení

E. Dokladovou část

Typový projekt obsahuje část D. Dokumentaci objektů a technických zařízení. Ceny typových projektů jsou uvedeny přímo u jednotlivých domů.

Části A. Průvodní zpráva, B. Souhrnná technická zpráva a C.Situační výkresy obsahuje projekt situace stavby.

E. Dokladová část obsahuje stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování projektové dokumentace. Součástí dokladové částí je PENB, který slouží pro jednoduché a jasné zhodnocení budovy z hlediska její energetické náročnosti.
 
Ohlášení stavby je postačující pro stavby určené k bydlení a rekreaci s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 metrů a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím, do 150 m2 zastavěné plochy. Pro větší stavby je nutno vyřídit stavební povolení.

Projektovou dokumentaci Vám dodáme v 5 paré (kopiích), kde paré 1, 2, 3 slouží ke stavebnímu řízení, paré 4 a 5 slouží pro realizaci stavby. V případě Vašeho požadavku Vám projektovou dokumentaci převedeme i do elektronické podoby a za poplatek 1000,- Kč bez DPH Vám ji zašleme v PDF e-mailem.
 


Vyberte si dům snů

Dispozice

Cena domu

Počet podlaží

Typ domu

Název