Cena stavby svépomocí

Cena stavby svépomocí je orientační a je kalkulována na základě dlouhodobých zkušeností naší firmy a naších investorů. Je stanovena ponížením ceny domu na klíč cca o 30 %. Cena stavby svépomocí může být vyšší, nebo nižší než uvádíme a záleží na výběru stavebních materiálů investorem a na rozsahu provedených prací.

Cena stavby svépomocí, kterou uvádíme u jednotlivých domů, nezahrnuje projektovou dokumentaci, zařízení staveniště, napojení na inženýrské sítě, zpevněné plochy a komunikace, oplocení.

U stavby svépomocí Vám dodáme pouze projektovou dokumentaci.

STAVBA SVÉPOMOCÍ znamená, že Vám dům nestaví stavební firma, ale sami si sháníte materiál a dle vašich schopností i možností vlastními silami stavíte dům, nebo si na některé části stavby najímáte řemeslníky.

Při stavbě svépomocí musíte mít dle zákona odpovědnou osobu, která Vám na stavbě vykonává stavební dozor, který dohlíží nad prováděnými stavebními pracemi a zajišťuje kontrolu.