Co byste měli vědět o pasivních domech

Pasivní domy jsou specifickými stavbami. Pro zachování jeho vlastností a funkce musí splňovat mnoho požadavků, na které se musí při jeho realizaci brát zřetel.

Pasivní dům se vyznačuje tím, že smí spotřebovat pod 20 KWh/m2 tepla na vytápění za rok, což je 5-6 krát méně než běžné domy. Zároveň má mít neprůvdušnost n50 max 0,6 l/h. Základem je nepustit skoro žádné teplo ven a co nejefektivněji využívat tepelné zisky od osob, spotřebičů, z odpadajícího slunečního záření nebo z odpadního vzduchu. Nízká spotřeba energie u pasivních domů, není jen výsledkem použití silnějších izolací, kvalitních oken, rekuperace tepla, ale ovlivňují ji další faktory.

Sníte o vlastním pasivním domě? Sjednejte si s námi bezplatnou konzultaci, nebo si prohlédněte náš katalog. Garantujeme dodržení ceny výstavby, smluvní záruky, jasné podmínky a profesionální kvalitu všech prací.

Co dalšího ovlivňuje nízkou spotřebu energií u pasivního domu?

 • Volba pozemku
 • Orientace domu na pozemku s ohledem na přímé sluneční záření, případně zastínění (stromy, okolní zástavba)
 • Klimatická oblast-hory, nížiny
 • Velikost a tvarové řešení domu
 • Vnitřní uspořádání místností s ohledem na vytápěný a nevytápěný prostor a orientace ke světovým stranám
 • Velikost prosklených ploch na fasádách a jejich orientace na jih
 • Vlastnosti obvodových stěn, tepelné mosty
 • Způsob větrání
 • Vhodná volba, velikost a regulace otopné soustavy
 • Způsob jakým je řešena pohoda v letních měsících-přirozené chlazení
 • Efektivita ohřevu teplé vody a účinnost elektrických spotřebičů

Co nesmí pasivnímu domu chybět

Každý pasivní dům vzniká za jiných podmínek a okolností, které vyžadují odlišné řešení. Ideálně navržený a umístěný pasivní dům by měl mít malou členitostkompaktní tvar. Jeho největší plocha oken má být orientována na jih, případně jihovýchod-jihozápad. Dále pasivnímu domu nesmí chybět letní stínění proti přehřívání interiéru a solární zisky nesnižované okolní zástavbou. Dispozice místností je u pasivních domů navržena s ohledem na světové strany a nesmí chybět ani řízené větrání s rekuperací tepla a optimálně dimenzovaný zdroj tepla. Aby nebylo teplo vypuštěno ven, měla by zde být kvalitní izolace a efektivní využívaní vytápěného prostoru.

Pasivní dům Melinda

Důležitý je také výběr pozemku

V případě, že se rozhodujete pro stavbu pasivního domu, věnujte větší pozornost výběru pozemku.
Měl by být určený pro obytnou zástavbu, mít vyřešeny inženýrské sítě, jaké je podloží, okolní krajina, občanská dostupnost a vybavenost. Pro pasivní dům jsou důležité také další faktory, jako nadmořská výška, sklon svahu a tvar terénu, vítr, mlhy, okolní zástavba, hustota a druh okolní vegetace a vodní plochy.

I vy můžete mít krásný pasivní dům. Stačí nás kontaktovat a my se o vše postaráme. Naši odborníci se rovněž mohou postarat o stavbu domu na klíč.

Jaký by měl být tvar pasivního domu?

Při výběru domu je důležitý kompaktní tvar domu. Nejběžnější jsou tvary kvádru a krychle a je výhodnější vícepatrová varianta. Půdorysná plocha by měla být ideálně v rozmezí 120-140m2. Poměr ochlazovaných konstrukcí k objemu budovy by měl být co nejnižší. Dům by měl stát na pozemku nestíněn, hlavní fasáda by měla být co nejvíc prosklená a situovaná k osluněným stranám, v letních měsících je potřeba pamatovat na stínící prvky.

Je důležitá vnitřní dispozice?

Vnitřní dispozici je nutno mít navrženou s ohledem na teplotní režim, jeho regulaci i potřebu denního osvětlení. Místnosti  by měly být rozděleny na vytápěné a nevytápěné.  Tuto vytápěnou a nevytápěnou zónu je nutné důkladně tepelně oddělit. Obytná část místností se umísťuje na osluněné straně, od jihovýchodu po jihozápad s teplotami kolem 20°C, ložnice k severovýchodu až k jihovýchodu. Teplota obytných místností by neměla přesáhnout 27°C. Koupelny, které patří  k nejteplejším místnostem je nejvhodnější situovat blíže ke středu. Komunikační a skladové prostory se nacházejí na severní straně domu, případně v nevytápěné části. Taková dispozice umožňuje lepší využití interiérů i s ohledem na přirozené osvětlení místností a solární zisky okny.

Vnitřní dispozice pasivního domu

Projekty domů, které splňují výše uvedené požadavky Vám nabízíme v sekci pasivní domy a  od běžných domů, v naší nabídce se v názvu domů odlišují písmenem P (například Káča – P). Projekty pasivních domů dodávame kompletně včetně 

projektu situace stavby a energetického posudku.

Vyberte si dům snů

Dispozice

Cena domu

Počet podlaží

Typ domu

Název