Dřevostavba prvkové konstrukce „TWO BY FOUR“

Dřevostavby navrhujeme a stavíme konstrukčním systémem „two by four“, který se vyznačuje výbornými tepelně izolačními vlastnostmi a umožňuje bydlení s minimálními náklady na vytápění. Tloušťka tepelné izolace vložené do nosné konstrukce obvodobých stěn je jedním z faktorů, který určuje, zda se jedná o dům nízkoenergetický či pasivní. Jedná se o prvkovou (staveništní) konstrukci s převažujícím podílem řemeslné tesařské práce na staveništi, kde jsou z tyčových prvků a konstrukčních plášťů postupně sestavovány a montovány jednotlivé stěny, stropy, střechy atd. Výhodou tohoto typu konstrukce je velká variabilita a možnost vytváření složitějších konstrukčních prvků.

Rodinný dům Liliana Poznejte výhody našich dřevostaveb:

  • rychlost výstavby bez nutnosti technologických přestávek
  • vynikající tepelně izolační vlastnosti
  • dlouhá životnost díky kvalitní ochranné konstrukci
  • stavíme z ekologických materiálů
  • moderní konstrukce je vhodná i do náročných podmínek

V případě, že budete mít zájem upravit projekt zděného domu z naší nabídky na dřevostavbu, kontaktujte nás a my s vámi probereme tuto možnost.

Jak vznikl unikátní systém "Two By Four"

"Two by Four" byl vyvinut v USA koncem 19. století. V této době převládály požadavky na masovost a rychlost výstavby i na lepší tepelnou izolaci objektů. Začalo se upouštět od roubených dřevěných domů a sendvičové fošinkové stěnové konstrukce s využitím jednotného profilu fošinky. Rozměr fošinky 2 × 4 palce dal i název celému systému v angličtině: „TWO BY FOUR“. Tento systém se rozšířil do severní Evropy i Austrálie a v České republice se stal vůbec nejoblíbenějším stavebním systémem u dřevostaveb.

Jak probíhá realizace domu dle "Two by Four"

Sloupky stěn, stropní trámky i rámy krovu jsou v tomto konstrukčním systému v modulech po 300, 400, 600 nebo i více milimetrech (dle jednotlivých stavebních norem). Jednopodlažní i dvoupodlažní domy skandinávského typu používají modul 600 nebo 625 mm a několik různých profilů fošinek (např. 40/100 vnitřní stěny, 40/160 obvodové stěny, 50/200 krokve).

Některé typové projekty nabízíme ve dvou variantách: jako zděný dům i jako dřevostavbu( označena písmenem D). Pro více informací nás kontaktujte.

Dvojí způsob realizace domů:

  1. Stěny, stropy případně i krovy jsou zkompletovány v dílně a ve formě panelů montovány a kompletovány na základové desce.
  2. V dílně se připraví veškeré řezivo na přesné projektem předepsané délky a všechny konstrukce se z jednotlivých prvků sbíjejí a kompletují na stavbě na základové desce (jedná se o systém v Americe nazývaný PRE CUT SYSTEM = předem nařezaný systém). Nosný fošinkový skelet je pobit konstrukčními deskami zajišťujícími jeho tuhost. Většinou se používají dřevoštěpkové desky (obchodní název OSB desky), dřevovláknité desky a případně vodovzdorná překližka nebo jiný vhodný deskový materiál.

Ukázka půdorysu přízemí Liliany

Popis jednotlivých částí konstrukce dřevostavby

Stěna

Dutiny mezi sloupky, trámky či krokvemi jsou vyplněny minerální vatou, u nás nejčastěji ISOVER, a to tloušťky 160 mm. Zevnitř je fasádní stěna opatřena tzv. parobrzdou tvořenou OSB deskou (dřevoštěpkovou) mající rovněž statickou funkci ve stěně. Smyslem parobrzdy je omezení difuze páry do stěny, aby se tam nemohla srážet voda a zvyšovat riziko napadení dřeva škůdci. Vnitřní líc všech stěn v interiéru je tvořen přídavnou izolací tloušťky 40 až 60 mm, ve které se provádějí trubní a drátové rozvody domu. Jako izolační hmotu lze požít minerální vatu, nebo ovčí vlnu, která kromě tepelné izolace také reguluje vlhkost ovzduší v interiéru dřevostavby. Vnitřní obklad stěn je ze sádrokartonu.

Střecha

Střecha domu je tvořena obvykle betonovými taškami na latích a kontralatích, pojistnou kontaktní hydroizolací, která vodu zavátou pod tašky nepropustí do izolace, ale páru z izolace odvětrá ven. Pojistná izolační folie může být nahrazena dřevovláknitou hydrofobizovanou deskou, která kromě ochrany před zavátou vodou i tepelně izoluje a výrazně zpomaluje prohřátí střechy sluncem, což může být v létě příjemné. Dutiny mezi krokvemi jsou vyplněny 200 mm Isoveru. Na spodní líc krokví je upevněna parotěsná zábrana a sádrokarton. V případě použití dodatečného zateplení je možné zvýšit tloušťku izolací stěn a střechy o dalších 40 až 60 mm izolace z minerální vlny.

Podkroví

Skladba stropu podkrovních domů používá cementotřískových desek jako nosnou konstrukci podlahy položenou na stropních trámcích i jako hrubé plovoucí podlahy. Použití těchto těžkých desek omezuje kročejovou i vzduchovou průzvučnost stropu. V dutině mezi stropními trámky vysokými 200 mm je vloženo 100 mm Isoveru. Smyslem je zlepšit akustickou neprůzvučnost i požární odolnost stropu.

Konstrukce dřevostavby Okna, dveře, podlahy

Používají se dřevěná Euro, ale lze použít i plastová. Dveře jsou z dřevěného masivu filuňkové, do obložkových zárubní. Podlahy jsou použity dle volby zákazníka. Instalace kanalizace, vodovodu, plynu i elektřiny jsou obdobné jako u klasického zděného domu.

Vytápění

Ve většině domů je vytápění řešeno plynovým ev. elektrickým kotlem. I přes nárůst ceny elektrické energie a plynu jsou provozní náklady na vytápění a přípravu teplé užitkové vody minimální. V praxi je odzkoušeno, že u plynem vytápěného domu s tříčlennou rodinou jsou náklady na topení a přípravu TUV asi 15 tisíc korun za rok. V současné výstavbě doporučujeme na vytápění použití tepelného čerpadla nebo ještě lépe větrání s rekuperací. Výhodou jsou menší provozní náklady a tím menší závislost na cenách energií monopolních distributorů.

Spodní stavba dřevěného domu

Je postavena z klasického betonu a betonových tvárnic. Jsou v ní zabudovány rozvody
kanalizace, vody, elektřiny, event. plynu. Je v ní 100 až 200 mm pěnového polystyrenu jako tepelná izolace. Dřevěné domy lze i podsklepit, což je vhodné zejména u domů osazených ve svahu.

Úprava fasády

Finální povrchová úprava fasád může být různá a velmi rozmanitá. Pro dřevěnou konstrukci domu je nejvhodnější tzv. odvětraná fasáda, která zajišťuje přístup vzduchu pod fasádním obkladem tvořeným palubkami, obkladovými deskami či jiným obkladovým systémem. Dřevo konstrukce domu tak může „dýchat“, což je nejspolehlivější ochrana proti dřevokazným houbám a hmyzu. Fasádní palubky na skandinávských domcích se používají poněkud odlišně od našich zvyklostí.

Lícová strana není tvořena hoblovanou stranou palubky, ale stranou hrubou po řezu pilou. Hrubý líc palubek je opatřen hutným olejovým nátěrem, který na hrubém povrchu lépe drží a zvyšuje tak životnost fasády. Jiným způsobem řešení fasády je použití zateplovacích desek (pěnový polystyren, ISOVER) připevněných na opláštění kostry domu a opatřených omítkovým armovaným fasádním systémem. Vhodnější jsou desky a omítka, které jsou difuzně otevřené.

Chcete se dozvědět více informací o našich dřevostavbách? Napište nám!

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.


Vyberte si dům snů

Dispozice

Cena domu

Počet podlaží

Typ domu

Název