Legislativa a dokumenty ke stažení

ZÁKONY A PRÁVNÍ NORMY PRO STAVBU RD

V současné době je v platnosti zákon č.185/2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), nazývaný veřejností "nový stavební zákon".

V následujících odkazech si můžete zákon a související vyhlášky přečíst, či stáhnout formuláře žádostí, se kterými se v průběhu stavby setkáte nebo můžete setkat.

Zákon č.185/2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) -  PDF

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb - PDF

Příloha č. 1 Rozsah a obsah projektové dokumentace DOC PDF
Příloha č. 2 Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provedení stavby DOC PDF
Příloha č. 3 Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby DOC PDF
Příloha č. 5 Náležitosti a způsob vedení s. deníku a jednoduchého záznamu o stavbě DOC PDF

Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního z. ve věcech stavebního řádu  PDF

Příloha č. 1 Ohlášení stavby DOC PDF
Příloha č. 2 Žádost o stavební povolení DOC PDF
Příloha č. 3 Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem DOC PDF
Příloha č. 4 Oznámení o užívání stavby DOC PDF
Příloha č. 5 Žádost o vydání kolaudačního souhlasu DOC PDF
Příloha č. 6 Oznámení změny v užívání stavby DOC PDF

Vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územní opatření-  PDF

Příloha č. 1 Žádost o územně plánovací informaci PDF
Příloha č. 2 Žádost o územně plánovací informaci - jednoduché stavby PDF
Příloha č. 3 Žádost o vydání územního rozhodnutí PDF
Příloha č. 5 Žádost  o vydání rozhodnutí o změně využití území PDF
Příloha č. 7 Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků PDF
Příloha č. 8 Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu PDF
Příloha č. 9 Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu PDF

Vyberte si dům snů

Dispozice

Cena domu

Počet podlaží

Typ domu

Název