Stavba domu svépomocí


Zákon připouští provádění stavby svépomocí.Ponechává na vůli stavebníka, jakým
způsobem zabezpečí realizaci stavby. Podle svých schopností může stavět vlastními
silami a smluvně zabezpečovat kvalifikované práce a dodávky materiálu.
• Stavebník je podle zákona povinen zajistit odpovědnou osobu, která bude na stavbě vykovávat stavební dozor a bude odborně zodpovídat za kvalitu provedených prací. Stavební dozor může vykonávat každá osoba, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru, anebo střední odborné vzdělání a tři roky praxe.
• Stavebník je povinen vést jednoduchý záznam o stavbě, a to od jejího zahájení až do dokončení.
• Cena stavby svépomocí je orientační a je kalkulována na základě dlouhodobých zkušeností naší firmy a našich investorů. Je stanovena ponížením ceny domu na klíč cca o 30 %. Cena stavby svépomocí může být vyšší, nebo také nižší než uvádíme, záleží navýběru stavebních materiálů investorem a na rozsahu provedených prací.
• U stavby svépomocí vám dodáme pouze projektovou dokumentaci.

Cena stavby  svépomocí, kterou uvádíme u jednotlivých domů nezahrnuje:

• Projektovou dokumentaci
• Zařízení staveniště
• Napojení na inženýrské sítě
• Zpevněné plochy a komunikace
• Oplocení a zahradní úpravy
• Terasy
• Krb
• Kuchyňskou linku


Vyberte si dům snů

Dispozice

Cena domu

Počet podlaží

Typ domu

Název